martes, 14 de mayo de 2024

 
 

 
 
Cando o urxente cadra co importante. A Villalta comprometida.
 
 
“A indignación común compromete a común reconstrución da dignidade.”
Libro das colunas (2005)
 

DEBILIDADE
 
Porque non son soldado nen suicida,
confeso que son débil
e que na miña debilidade
vin os ollos da morte
e tiñan o teu nome, Xerusalén,
un nome amurallado pola destrución.

Confeso que son débil
e que vivo ofuscada polo vicio da razón
que me fai ensoñar un mundo poderoso de xustiza
empezando pola miña propia rúa
e que teño o delirio imperialista
de querer chegar a dominar os que dominan
e denunciar como se esconden por detrás do muro
onde non lamentan nada
porque a dor non lles pertence.

O meu pracer é insultar os seus disparos virtuosos
e maldicer a súa epopea triunfal
consistente en non deixar medrar os nenos
que condenaron a vagar xa para sempre
entre os entullos mesturados cos cadáveres.

Ante a miña blasfemia, como en eco,
ouvín queixarse os deuses,
afeitos a eses templos suntuosos,
torcidos de dor nas cabezas como a miña
embotadas polo afán de liberdade
pedindo non ser tan cruelmente ameazadas pola paz
que se avista cabalgando na razón e na esperanza
cada día que se clama pola paz,
cada vez que o día estoupa.

Hai aínda tantos nenos esperando turno para non nacer
que se agolpan entre as pedras
mentres a voz dun deus escravo
envía lexións de anxos coas botas da milicia enfurecida
repartindo os naipes do seu propio temor.

E eu confeso que son débil,
que son moito máis débil que o odio
máis débil que a pobreza ante a riqueza innegociábel
máis estraña que o hábito vencido da represión.
Por iso pido a paz
pido a paz e un estado popular
para o pobo pobre
débil coma min en Palestina.

Podes atopar este poema en Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina (2003)

 
 
 
 
As “tres Luísas”.
 

Antes era mente. En Ruído xa está no corpo. Por iso fala de roturas. Cáelle o mundo en pedazos que ten que erguer. A música é outra porque aparece ela enteira. (...) En Concreto é xa música rota. Xa non é harmonía como Música reservada, senón disonancia, dispersión, como ese mundo fragmentario.”

Extraído da entrevista que Montse Dopico fixo a Eva Veiga para Abonda con vivir (2024), onde Veiga fala das diferentes etapas da poesía de Villalta.

A Villalta e o “eu”: Música reservada


O oceano e as ondas
Primeiro movimento (Allegro)

Na praia, a través do relóxio roto do sol, acumula-se a substáncia remontando o seu propio peso, riza-se en desexo puro, estremece, e rompe deixando a desvestida pel brillante da água sobre a area.
 
E outra vez, outra vez, a bandeira ondula un rizo apenas, a visión e imediato olvido para, cansado, esgotar longamente o seu retorno.

Inspirando a ameaza do seu arco, pronúncia o sonido envolvendo-o na sua própria intimidade.

Quizá lembrando-se, en curto impulso volve, e axiña se retira.

E máis ainda, até acadar o círculo do nove.

Asi a vida vai cumprindo, agrupa o horizonte, e perde-se.

Perdendo o perdido retorna e enche o seu peito rouco do nada húmido, que desce e salouca.

Pero afana unha vida renacida e o seu peito, por fin, rememora a melodía, continua esa frase que culmina en estrelas, riza un no e apiana, antes de emprender o regreso.

Que regresa ao lombo de horizontes enchidos e mantén o equilibrio un instante, antes de romper outra vez o infinito, e volver, desvastando o seu ciclo, outra vez, a dormir sobre a area.

Podes atopar este poema no seu libro orixinal Música reservada (1991) ou no libro colectivo Sempre mar. Cultura contra a burla negra (2003).


 
 
 
 
A Villalta e o mundo: Ruído

 
 
MULIER MENSURA

 
“Por que o artista, que trazou tan habilmente e con tanta verdade as faccións desta muller, non lle deu tamén a palabra? Se o fixese, agora teríamos a Agatarquis de corpo inteiro.
(Erina, século VI a.C.)


IGUAL que un tigre...
Fundida coa selva audaz antropomórfica edificada
codificada constrita construída
onde o Cazador ouvea cazado, tenta apresar-me,
pendura os trofeus sobre a nudez da distáncia
por cima da fraxilidade da vida
sobre a perplexidade dun mundo
pasivo de ensoñación,
inerte de xerminación inviolábel.
Sen consideración pospoño o deber que me guia ao longo
das rúas, como un meridiano anoado á cintura,
e salto.
Salto a rebentar da rua mesma, dun lado ao outro, coa
corda da barca da Raíña dos Mares, impulso un bambán que
se saia das horas.
Estaba o medo, é verdade, agardando nas portas sesgadas,
línguas narrando aos meus pasos contos de caramelo con
serpes de pelo longo, con poutas de carmin ensangrentadas de
parto.
Era unha tentación coa que o medo enchía o útero.
Pero a idade me aperta como un amante que non quere perder-me.
Fuximos
polo extremo do siléncio,
do vento que me aplaca os beizos,
do non existir ao cabo dun camiño esperado,
do botín e da trampa e do botín da trampa.
Igual que un tigre ignora a tigritude:
salta.

Podes atopar este poema no seu libro orixinal Ruído (1995), na escolma de Eva Veiga e Pilar Pallarés Así vou eu, formando parte (2024) e na compilación Pensar é escuro (2023).


A Villalta no mundo: Papagaio

 
Per amores (fragmento)

 
A amizade ten flor que rebenta nas paredes,
sobrevive da podremia mutua
e só precisa das fiestras abertas
onde nace e se deita o sol de dentro.
Compartir as cordas de tender a roupa
vibrantes de emoción e necesidade
por aquelas cousas que a auga e a vida
non dá lavado, pola dor que as esfrega
deteriora, volve inúteis
e entón hai que poñelas a secar
ao das bocas abertas, xanelas asustadas.
Non é amor no sentido estrito da palabra
senón amor de luz, esa grande indiferencia
que produce estar ao alcance
porta con porta, vida con vida,
coas cordas frouxas, destensadas
máis e máis a medida que a auga do tempo
amolece o tecido irreversíbel
destes nosos corpos, o único que somos.

Podes atopar este poema no volume orixinal, Papagaio, de Luísa Villalta e Maribel Longueira (2006) e na escolma de Eva Veiga e Pilar Pallarés Así vou eu, formando parte (2024).


martes, 25 de octubre de 2022

 

CONCURSO DE MICRORRELATOS DE TERROR

BASES DA CONVOCATORIA

Concurso de microrrelatos de “Halloween e Samaín no CIFP As Mercedes” no 2022

Con motivo da celebración do Halloween e o Samaín no CIFP As Mercedes este curso 2022-2023, A Biblioteca do CIFP As Mercedes, o Equipo de Dinamización de lingua galega e o Departamento de Inglés convocan un concurso de microrrelatos no que rexerán as seguintes bases:

1.Temática: Os textos que se presenten terán como tema o Halloween, o Samaín ou ser un microrrelato de terror.

2.Orixinais: Os microrrelatos presentados deberán ser orixinais e inéditos, non deberán ter sido premiados previamente nin deben ser presentados de forma simultánea a outros certames. Cada concursante, que será alumno ou alumna do CIFP as Mercedes durante o curso 2022-2023, pode presentar un único microrrelato a cada categoría.

3.Categorías: Establécense dúas categorías de participación. Unha de microrrelatos en galego e outra de microrrelatos en inglés.

4.Extensión: Os microrrelatos terán unha extensión máxima de 200 palabras.

5.Presentación: Os textos serán orixinais e inéditos e enviaranse, cun Título, o nome do autor ou da autora e o ciclo, curso e grupo que corresponda coa matrícula do alumno ou da alumna, por correo electrónico á seguinte dirección: biblioteca@cifpasmercedes.org. No asunto do e-mail deberá constar: “Concurso de microrrelatos de Halloween” ou “Concurso de microrrelatos de Samaín”.

6.Prazo: O prazo de presentación dos microrrelatos comezará o 19 de outubro de 2022 e rematará o 28 de outubro de 2022.

7.Premios: Haberá un primeiro e segundo premio en microrrelatos en galego e un primeiro e segundo premio en microrrelatos en inglés.

8.Dereitos: A biblioteca terá dereito a reproducir, publicar e difundir os microrrelatos gañadores. As autoras e os autores autorizan a difundir os seus textos na web e nas redes sociais do centro e da Biblioteca do instituto.

9.Xurado: estará composto por membros do equipo da Biblioteca, do equipo de dinamización da lingua galega e do departamento de inglés do CIFP As Mercedes.

10.Criterios: A valoración basearase na orixinalidade, creatividade, calidade literaria e adecuación á temática do concurso.

11.Fallo: O fallo do xurado farase público o día 3 de novembro de 2022, publicándose no Blog e no Instagram da Biblioteca do CIFP As Mercedes.

12.A participación no concurso supón a aceptación destas bases e o incumprimento das mesmas ou dalgunha das súas partes dará lugar á exclusión do concurso.